Årshjul


Vi arbejder ud fra et årshjul, som hænger i fællesområdet i børnehaven og vuggestuen, årshjulet viser hvilke læreplanstema vi arbejder med ud over sprog, som altid er et gennemgående tema.

 På tavlen vises der også hvordan I som forældre kan understøtte det vi arbejder med.